Skip navigation MENU

Schotse geschiedenis: de Picten

pictlandDe Picten vormden een bevolkingsgroep die eeuwenlang, tot in de vroege middeleeuwen, in het oosten en noorden van Schotland leefden.

Hun woongemeenschappen zijn te traceren aan de hand van zogenaamde brochs , plaatsnamen en Pictische stenen . De Picten worden voor het eerst beschreven door Romeinse geschiedschrijvers, tot aan de 10e eeuw toen ze een pact sloten met de Kelten.

De Picten leefden ten noorden van de rivieren Forth and Clyde en spraken de nu uitgestorven Pictische taal. Men veronderstelt dat de Picten afstammelingen zijn van de Caledoniers.

Het land der Picten, ook wel Pictavia genoemd, werd geleidelijk samengevoegd met de Keltische bevolking. Deze fusie leidde tot Alba, of het koninkrijk van Schotland. In de 11e eeuw werd de Pictische identiteit volledig overgenomen door de Schotse.

Archeologische opgraven geven een indrukwekkend beeld van de Pictische samenleving.